1 Ιουνίου 2012

Προκήρυξη Εισαγωγής στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού 2012-2013.


Με Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχων- Μηχανικών).

Ο Αριθμός των εισακτέων είναι ο εξής:
1. Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, καθορίζεται σε 840 Έλληνες σπουδαστές/στριες (494 Πλοίαρχοι και 346 Μηχανικοί).

2. Επιπλέον των ανωτέρω και σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008, εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Πολύτεκνοι κ.λ.π) 84 Έλληνες σπουδαστές/στριες (49 Πλοίαρχοι και 35 Μηχανικοί).

3. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και σε ποσοστό 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.380/76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3454/2006 και τον Ν.3667/2008 εισάγονται ως ειδική κατηγορία (Τρίτεκνοι) 26 Έλληνες σπουδαστές/στριες (15 Πλοίαρχοι και 11 Μηχανικοί).

4. Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ.1 και μόνο για τους υποψήφιους της Πρώτης και Δεύτερης Γενικής κατηγορίας (υποψήφιοι μέσω πανελληνίων εξετάσεων) και σε ποσοστό 1% ανά περίπτωση, εισάγονται 5 Έλληνες σπουδαστές/στριες ( 3 Πλοίαρχοι
και 2 Μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Λυκείων και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄& B/.

5. Μετά τα ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 955 Έλληνες σπουδαστές/στριες (561 Πλοίαρχοι και 394 Μηχανικοί).
Οι υποψήφιοι/ες της ΠΡΩΤΗΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ Γενικής Κατηγορίας πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως η με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα δικαιολογητικά, κανονικά και πλήρη από την κοινοποίηση της προκήρυξης και μέχρι την 09/07/2012 ημέρα Δευτέρα. 

πηγή

Δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, δικαιολογητικά, πίνακες και έντυπα ΕΔΩ

Για όσα παιδιά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την ναυτική εκπαίδευση στους χαλεπούς οικονομικούς καιρούς που ζούμε μπορούν να περιηγηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο. 


Να σας ενημερώσουμε ότι οι απόφοιτοι Γυμνασίου μπορούν να επιλέξουν την φοίτηση σε ένα από τα Ναυτικά Λύκεια (ΕΠΑΛ Ναυτιλιακού κλάδου) που υπάρχουν στην χώρα μας. Απο εκεί με ευνοϊκότερες προοπτικές μπορούν να μπουν στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ως Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί και να αποφοιτήσουν σαν αξιωματικοί του Ε.Ν.
Φυσικά δίνεται η δυνατότητα και στους αποφοίτους των Ναυτικών Λυκείων να "μπαρκάρουν"αμέσως μετά την αποφοίτησή τους αφού τα Ναυτικά Λυκεια της χώρας μας δίνουν σχετικά επαγγελματικά πτυχία μαζί με τα απολυτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: