17 Οκτωβρίου 2010

«Σημαντική η ελληνική ναυτιλία».


Το περιβάλλον, η πειρατεία, η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική, η ποινικοποίηση του ναυτικού επαγγέλματος ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στις συναντήσεις που είχε στις Βρυξέλλες με κοινοτικούς αξιωματούχους το προεδρείο της
Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ΕΕΕ .

Στις συναντήσεις αναγνωρίσθηκε από κοινοτικής πλευράς η σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για την Ε.Ε. από οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και στρατηγικής σκοπιάς, καθώς και για την Ελλάδα στα πλαίσια της ανάπτυξής της ως κομβικού σημείου διακίνησης του εμπορίου στην Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η ελληνική αντιπροσωπεία υπογράμμισε, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΕΕ, ότι το πλοίο είναι το πιο περιβαλλοντικά φιλικό μέσο μεταφοράς και, συγκρινόμενο με άλλα μέσα μεταφοράς, εκπέμπει πολύ λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ τόνισε ότι η προσεχής Διεθνής Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στο Cancun του Μεξικού (Δεκέμβριος 2010) πρέπει να αναθέσει ρητά στον αρμόδιο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό την καθιέρωση διεθνών αποτελεσματικών μέτρων. Οι κοινοτικοί συνομιλητές συμμερίσθηκαν, σημειώνει η ΕΕΕ, την πεποίθηση ότι τα αναμενόμενα μέτρα του ΙΜΟ που προβλέπουν τεχνολογικές βελτιώσεις των πλοίων και οικονομία στην κατανάλωση καυσίμων θα επιφέρουν πραγματικές μειώσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων.

Η επίτροπος Δράσης για το Κλίμα δήλωσε ότι σε περίπτωση που ο ΙΜΟ δεν κατορθώσει να εξεύρει κοινά αποδεκτή λύση τα προσεχή χρόνια, η Ε.Ε. θα δρομολογήσει δημόσιο διάλογο προκειμένου να υιοθετηθεί κοινοτική λύση περί της μείωσης των εκπομπών CO2.

Διατήρηση ανταγωνιστικότητας

Κατά τις συζητήσεις, έγινε ευρέως αποδεκτή η αναγκαιότητα για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κοινοτικού στόλου που αποτελεί ηγετικό τομέα, παρά τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία.

Προς το στόχο αυτό κινείται και η ανακοίνωση περί Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Πολιτικής έως το 2018, αναγνωρίζει η ΕΕΕ, και σημειώνει ότι οι κοινοτικοί συνομιλητές της αντιπροσωπείας συμμερίσθηκαν την άποψη ότι η παράταση των υφιστάμενων Κατευθυντήριων Γραμμών για τις επιδοτήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές θα συντελέσει καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η ΕΕΕ τόνισε την ανησυχία της για τις επιπτώσεις από το πετρελαϊκό ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού, στη διαμόρφωση της κοινοτικής ναυτιλιακής πολιτικής. Η αντιπροσωπεία της ΕΕΕ σημείωσε ότι πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ ρύπανσης από εξόρυξη πετρελαίου και ρύπανσης από τη θαλάσσια μεταφορά του.

Το ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού αφορούσε ρύπανση από εξόρυξη πετρελαίου. Πρόκειται για τομέα στον οποίο η Ε.Ε. πρέπει να αναπτύξει ένα νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας με τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες προς εξισορρόπηση της εξασφάλισης των ενεργειακών αναγκών με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Αντίθετα, για τη ρύπανση προερχόμενη από τη θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου υφίσταται ένα πλήρες νομοθετικό πλέγμα διεθνών συμβάσεων, αλλά και πρόσφατων κοινοτικών ρυθμίσεων (Νομοθετικές Δέσμες Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας Erika I, II, III). Τις απόψεις της ΕΕΕ συμμερίσθηκαν οι κοινοτικοί αρμόδιοι.

«Οχι σε ποινικοποίηση»

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού για την επάνδρωση του κοινοτικού στόλου και η επείγουσα ανάγκη προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα αποτέλεσε σημαντικό θέμα των συναντήσεων.

Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι η ποινικοποίηση του ναυτικού επαγγέλματος αναχαιτίζει κάθε επιτυχή προσπάθεια προσέλκυσης και απαξιώνει το επάγγελμα του ναυτικού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τους Στρασβούργου με την οποία επικροτείται η επιβολή της υπέρογκης εγγύησης των 3 εκατομμυρίων ευρώ για την απελευθέρωση του καπετάνιου Μαγκούρα για το ατύχημα του δεξαμενοπλοίου «Prestige».

«Η απόφαση αυτή ελήφθη αποκλειστικά με βάση περιβαλλοντικές ανησυχίες και αγνοώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφόσον μάλιστα μετά από επτά χρόνια δεν έχει ορισθεί δικάσιμος από την ισπανική δικαιοσύνη για την υπόθεση του καπετάνιου Μαγκούρα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΕΕ.

Οι κοινοτικοί συνομιλητές της αντιπροσωπείας συμφώνησαν με τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Η Ε.Ε. θα επιδιώξει την έκδοση κοινοτικών κανόνων όσον αφορά στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων σε ποινικές δίκες και τη μέγιστη διάρκεια κράτησης στα κράτη-μέλη της.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η έκδοση Κατευθυντήριων Γραμμών ευέλικτης εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας περί ποινικών κυρώσεων για ατυχηματική θαλάσσια ρύπανση.

Μέτρα για την πειρατεία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεχιζόμενη έξαρση των πειρατικών επιθέσεων σε ευρύτατη θαλάσσια έκταση και στην υποστήριξη της πιστής εφαρμογής των Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης (BMP) των πλοίων προς αποφυγή των πειρατικών επιθέσεων.

Η ΕΕΕ επανέλαβε την ανάγκη δράσης της Ε.Ε. και Ηνωμένων Εθνών προς αντιμετώπιση της ατιμωρησίας των πειρατών με την ανάπτυξη κατάλληλων δικαστικών υποδομών στη Σομαλία και τις γειτονικές χώρες, καθώς και την αντιμετώπιση των πραγματικών αιτίων της πειρατείας στην ξηρά με την καθιέρωση κράτους δικαίου στη Σομαλία.

Η αντιπροσωπεία

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε το διάστημα 11-13 Οκτωβρίου. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΕΕ, Θ. Βενιάμης, και οι κ.κ. Χ. Κανελλάκης, Μ. Χανδρής, Λ. Δημητριάδης - Ευγενίδης, Α. Παπαγιαννόπουλος, Ι. Κ. Λύρας και η Δρ. Α. Μπρεδήμα.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τους επιτρόπους κ.κ. S. Kallas (Μεταφορών), Μ. Δαμανάκη (Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας), C. Hedegaard (Δράσης για το Κλίμα), Κ. De Gucht (Εμπορίου), V. Reding (Δικαιοσύνης) και Α. Βασιλείου (Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας). Επίσης, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το διευθυντή Θαλασσίων Μεταφορών, Φ. Καραμήτσο, τη διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, F. Ilzkovitz, τον κ. Μ. Uebe, μέλος του γραφείου του επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ενταξης, κ. Andor, και στο Συμβούλιο υπουργών τον κ. K. Gretchmann, γενικό διευθυντή Μεταφορών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την αντιπρόεδρο, Ρ. Κράτσα, καθώς και τον κ. D. Sterckx, ευρωβουλευτή της Επιτροπής Μεταφορών.

Πηγή: Naftemporiki

Δεν υπάρχουν σχόλια: