17 Οκτωβρίου 2010

Άρρωστα πλοία στο Ελληνικό Π/Ν.


Μετά από μετρήσεις του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιομηχανικών Διεργασιών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στον εσωτερικό εργασιακό χώρο του ΤΠΚ ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ στον Ναύσταθμο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την 27-02-08, βρέθηκε ότι σε όλους τους ελεγχθέντες χώρους οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων ΡΜ10 ήταν απο 11 εως 17 φορές υψηλότερες του ορίου....

Οι μετρηθείσες συγκεντρώσεις βακτηρίων και μυκήτων ήταν σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι συγκεντρώσεις βακτηρίων ήταν 657 φορές υψηλότερες του περιβάλλοντα χώρου, οι συγκεντρώσεις μυκήτων ήταν 83 φορές υψηλότερες του ορίου και η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα ήταν 3 φορές υψηλότερη του ορίου.
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του εργασιακού χώρου πληρωμάτων πλοίων του Π.Ν., αναγκασμένοι να εργάζονται και ζούνε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα σε πλοία μαστιζόμενα απο το "σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου", χωρίς κανείς να δίνει την ελάχιστη βαρύτητα στο θέμα.

Πηγή: ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: