7 Απριλίου 2010

Εγκρίθηκε ειδικό φορολογικό καθεστώς της Κύπρου για τη ναυτιλία.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της EE περί κρατικών ενισχύσεων, πρόταση της κυπριακής κυβέρνησης για την επιβολή ειδικού μειωμένου φόρου στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Ο φόρος αυτός αντικαθιστά τον εταιρικό φόρο. Η Επιτροπή έκρινε ότι το εν λόγω καθεστώς, το οποίο εφαρμόζεται σε αρκετά άλλα κράτη μέλη της EE, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του κυπριακού στόλου χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Η κυπριακή κυβέρνηση κοινοποίησε μέτρο φορολόγησης βάσει της χωρητικότητας για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και υπόκεινται σε εταιρικό φόρο στην Κύπρο. Το καθεστώς αυτό επιτρέπει στις εν λόγω εταιρείες να επιλέξουν την υπαγωγή τους σε φόρο που θα υπολογίζεται βάσει της καθαρής χωρητικότητας του στόλου που διαθέτουν (φόρος χωρητικότητας) και όχι βάσει των πραγματικών κερδών τους από τις δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών. Το καθεστώς φορολόγησης χωρητικότητας προτείνεται να καλύπτει, υπό ορισμένους όρους, και τα ρυμουλκά, τους βυθοκόρους και τα σκάφη πόντισης καλωδίων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το καθεστώς αυτό είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές. Έκρινε επίσης ότι τα αυστηρά μέτρα οριοθέτησης του αντικειμένου του θα αποτρέψουν ενδεχόμενους κινδύνους φοροδιαφυγής ή διάχυσης των πλεονεκτημάτων που παρέχει το καθεστώς προς μη ναυτιλιακές δραστηριότητες. Τέλος, το καθεστώς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ενίσχυσης που προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Η κυπριακή κυβέρνηση υπολόγισε το ετήσιο κόστος του μέτρου σε 1,5 εκατ. EUR.

Η Επιτροπή ενέκρινε την εφαρμογή του καθεστώτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Αποσκοπεί στην υποστήριξη του τομέα θαλάσσιων μεταφορών στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη της EE με ισχυρό τομέα θαλάσσιων μεταφορών τα οποία εφαρμόζουν παρόμοιο καθεστώς.

Σε ανακοίνωσή του για το θέμα, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, αναφέρει ότι η έγκριση αυτή αποτελεί ίσως την πιο σημαντική επιτυχία για την κυπριακή ναυτιλία από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του κυπριακού νηολογίου και της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας, καθώς επίσης την απρόσκοπτη συνέχιση της ουσιαστικής συνεισφοράς της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην κυπριακή οικονομία, η οποία με βάση τα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ξεπερνά το 5% του ΑΕΠ, παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική κρίση.

Όπως επισημαίνει επίσης «με το νέο φορολογικό αυτό σύστημα, η Κύπρος θα καλύπτει πλήρως και με τη πιο σύγχρονη μορφή τους, τις τρεις βασικές ναυτιλιακές δραστηριότητες που προσφέρονται σήμερα στην παγκόσμια ναυτιλία, δηλαδή την πλοιοκτησία, την πλοιοδιαχείριση και τη ναύλωση πλοίων, καθιστώντας έτσι την Κύπρο, τη ναυτιλιακή μητρόπολη της Ευρώπης».

«Ως εκ τούτου», αναφέρεται στην ανακοίνωση, «αναμένεται ότι μεγάλος αριθμός νέων ναυτιλιακών εταιρειών τόσον εντός, όσον και εκτός Ευρώπης, θα θελήσουν να επωφεληθούν από το νέο, πολύ ανταγωνιστικό, αλλά και συνάμα, πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ναυτιλιακό φορολογικό σύστημα της Κύπρου με την ίδρυση και λειτουργία νέων ναυτιλιακών γραφείων στην Κύπρο».

Πηγή www।euro-info.gr
Πηγή:marinews.gr

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλο ειναι για τα αδερφια μας τους Κυπρίους.

Η οικονομια τους ανθεί αλλα αυτο συνηθως λειτουργει αντιστρόφως ανάλογα με το πατριωτικό τους φρόνημα......

Οσο δυναμώνουν οικονομικά τόσο πιο ανοχύρωτη γίνεται η κυπριακή δημοκρατία....

Ας όψεται ο Χριστόφιας...

ΜΑΚΗΣ είπε...

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου φίλε μου Ανώνιμε.