13 Ιουλίου 2012

Αποσπάσματα από τις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας.

Την σταθερότητα του υπάρχοντος πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί η ελληνική ναυτιλία, αλλά και εντατικοποίηση της προσπάθειας προσέλκυσης ναυτιλιακών κεφαλαίων στην Ελλάδα εγγυήθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κωστής Μουσουρούλης στη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή.

«Κατ' αρχήν, θα εγγυηθούμε τη σταθερότητα και διαχρονικότητα του Συνταγματικού και Νομικού πλαισίου που διέπει τη ναυτιλία, με στόχο την ενίσχυση της Ελληνικής σημαίας και την προσέλκυση ναυτιλιακών κεφαλαίων. Είμαστε δε αποφασισμένοι, να προχωρήσουμε σε μια νέα ευέλικτη οργάνωση στο πρότυπο της υπηρεσίας μιας στάσης με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε  όλους τους παράγοντες: πλοία, ναυτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικούς οργανισμούς, κλπ.» επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου.


«Με τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα: ότι, η χώρα και υπολογίζει και επενδύει σε αυτήν.


Στη βάση αυτή θα επιδιώξουμε ένα ανοικτό διάλογο με τους εκπροσώπους της, με έναν επιπλέον διπλό στόχο: την ισχυρότερη σύνδεση των κεφαλαίων τους με την εθνική οικονομία και την περαιτέρω απορρόφηση του ναυτικού δυναμικού μας για την αναχαίτιση της ανεργίας στη στεριά.


Οφείλουμε επίσης να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε ισχυρή ναυτιλιακή διπλωματία. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδω μεγάλη σημασία στην εκπροσώπηση στους Διεθνείς Οργανισμούς, της πρώτης στον κόσμο ναυτιλιακής δύναμης, της Ελλάδας, για την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας μας αλλά και για τη συνέχιση διεθνών συμμαχιών και τη δημιουργία νέων χρήσιμων για τις άλλες μας πολιτικές».

Η ακτοπλοϊα

Για την ακτοπλοϊα ο υπουργός επισήμανε:

«Παρόλο που ο στόλος αναβαθμίστηκε την τελευταία δεκαετία, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην ύφεση και τις αυξημένες διεθνείς τιμές καυσίμων. Επίσης, η έλλειψη πιστωτικών κανόνων κατά το παρελθόν, εμφανίζεται σήμερα ως απειλή.  Αυτονόητοι στόχοι είναι η εξυπηρέτηση των πάγιων μεταφορικών αναγκών και του τουρισμού, καθώς και η καθιέρωση κανόνων που προάγουν τον ανταγωνισμό και διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον.

Η προσπάθειά μας θα εστιαστεί στον εξορθολογισμό του θεσμικού πλαισίου, καθώς και του δικτύου με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Η υπό ολοκλήρωση μελέτη εφαρμογής του λεγόμενου «Μεταφορικού Ισοδύναμου», θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε στα κριτήρια εφαρμογής του, εξαντλώντας τις δυνατότητες που παρέχει το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης και οι παρούσες οικονομικές συνθήκες.


Στην ακτοπλοΐα, ουσιαστικό ρόλο θα παίξει επίσης η αναβάθμιση του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων».


Το τρίτο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.


«Στρατηγική μας επιλογή είναι ακόμη η βελτίωση της ικανότητας επιτήρησης και αστυνόμευσης, με την απόκτηση κατάλληλου και τεχνολογικά εξελιγμένου εξοπλισμού, αξιοποιώντας Κοινοτικούς πόρους και, ιδιαίτερα εκείνους του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε. και  η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας και, ιδιαίτερα, της διακίνησης ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου και της παράνομης μετανάστευσης.


Στη βάση του επιτυχημένου μοντέλου συνεργασίας όλων των Σωμάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας κατά το διάστημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το Λιμενικό Σώμα θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε κοινές δράσεις και αποστολές, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές, όπως αυτές της FRONTEX, με στόχο την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας και εμπιστοσύνης στους πολίτες.»


Στη συνέχεια ο Κωστής Μουσουρούλης αναφέρθηκε στον Θαλάσσιο Τουρισμό:


«Η Ελλάδα με κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασμό και ειδικό θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο κέντρο θαλάσσιου τουρισμού. Η επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών, μπορεί να γίνει μέσω μοντέλου παραχώρησης αλλά και αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.


Σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και την Ε.Ε., θα εστιάσουμε στην αναπτυξιακή διάσταση του θαλάσσιου τουρισμού σε όλο του το πλέγμα, με έμφαση στην αναψυχή, που διαφέρει εντελώς από τη μεταφορά επιβατών. Αναφέρομαι κυρίως στην κρουαζιέρα,  μια προνομιακή για την Ελλάδα αγορά τεράστιου τζίρου, και στο γιώτινγκ, μεγιστοποιώντας τα οφέλη μέσα από την προσέλκυση συναφών διεθνών δραστηριοτήτων» και προσέθεσε:


«Την ώρα που όλες οι γειτονικές χώρες επενδύουν στην κρουαζιέρα, είναι αδιανόητο να μην αξιοποιήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Το συγκριτικό γεωγραφικό αλλά και του νησιωτικού μας πλούτου, που είναι μοναδικός στον κόσμο, με άξονα τη φύση, το ευαίσθητο οικοσύστημα και τον πολιτισμό.


Πρόκειται για την επανάσταση του αυτονόητου, που πρωτοείπε ο Αντώνης Σαμαράς, η οποία μπορεί να επεκταθεί και στην αυτονόητη ανάπτυξη δικτύου μαρινών μέσω συμβάσεων παραχώρησης, ανάλογα, της κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, μεμονωμένα ή σε «πακέτα», σε συνδυασμό με τουριστικά καταφύγια και αγκυροβόλια.»

Για την λιμενική πολιτική υπογράμμισε: 

«Έχουμε μεγάλα, μεσαία και μικρά λιμάνια. Πρέπει να δούμε τι είδους δραστηριότητες θέλουμε να έχουν και πώς μπορούν να τις αναπτύξουν οικονομικότερα και αποδοτικότερα για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιβάλλεται λοιπόν η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Πολιτικής Λιμένων, για όλα τα λιμάνια, μεγάλα, ή μικρά, κεντρικά ή περιφερειακά, και ένα σαφές οργανωτικό και ρυθμιστικό μοντέλο. Για τα περιφερειακά λιμάνια, θα επιδιωχθούν μέσω συγχωνεύσεων, σύγχρονοι φορείς με σοβαρές διοικητικές δομές και διαφανή οικονομικά στοιχεία και διαχείριση».

Στη συνέχεια ο υπουργός επισήμανε ότι «για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, θα προωθήσουμε την αποκρατικοποίηση ΟΛΠ και ΟΛΘ, με παραχώρηση λιμενικών ιδιωτικοποιήσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι ενέργειες θα γίνουν σε συνεργασία με το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. το οποίο έχει σε εξέλιξη τα σχετικά προγράμματα αποκρατικοποιήσεων «Ποσειδών» και «Νηρηίδες». Αποκρατικοποιήσεις θα επιδιωχθούν και σε άλλα λιμάνια αναλόγως του ενδιαφέροντος, υπό το στρατηγικό όμως πλαίσιο της προαναφερθείσας λιμενικής πολιτικής, και της σύνδεσης με την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας»


Και συμπλήρωσε: «Σε κάθε περίπτωση, θα δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο για τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, που να διασφαλίζει το ρόλο του δημοσίου ως επόπτη και ελεγκτή, αλλά όχι ως του ιδίου ως αποτυχημένου επιχειρηματία, μοντέλο σε συνάφεια με αυτό που εφαρμόζεται ήδη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

πηγή Πρωτο Θέμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: