25 Φεβρουαρίου 2011

Τρία νέα πρόσωπα στη διοίκηση του ΟΛΠ.


Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκαν: Η αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά, και τέως Δημάρχου Πειραιά Φασούλα Παναγιώτη, από τον νέο Δήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Βασίλειο. Η αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., εκπροσώπου των λιμενεργατών κ. Νουχουτίδη Γεώργιου, λόγω συνταξιοδότησης , από τον νυν εκπρόσωπο των λιμενεργατών κ. Γεωργίου Νικόλαο. Η αποδοχή της παραίτησης για προσωπικούς λόγους, του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ Αλκιβιάδη Κορρέ. Οι τοποθετήσεις θα υποβληθούν προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.


Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1. Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

2. Μουστάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος.

3. Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

4. Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.

5. Ζησιμόπουλος Αγγελος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος.


Πηγή: Greek Shipping News

Δεν υπάρχουν σχόλια: