21 Ιουνίου 2011

Πόσοι εισάγονται εφέτος στις ΑΕΝ.


Προκήρυξη θα εκδώσει το ΥΘΥΝΑΛ, για την εισαγωγή σπουδαστών στις ΑΕΝ. Αναλυτικότερα μέσω της διαδικασίας των πανελλαδικών εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, θα εισέλθουν στις ΑΕΝ 711 σπουδαστές (418 πλοίαρχοι και 293 μηχανικοί). Επιπλέον των ανωτέρω και σε ποσοστό 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 380/76, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3454/2006 και τον Ν. 3667/2008, εισάγονται ως ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι κ.λπ.) 71 Ελληνες σπουδαστές/στριες (42 πλοίαρχοι και 29 μηχανικοί).

Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ. 1 και σε ποσοστό 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 380/76, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3454/2006 και το Ν. 3667/2008, εισάγονται ως ειδική κατηγορία (τρίτεκνοι) 22 Ελληνες σπουδαστές/στριες (13 πλοίαρχοι και 9 μηχανικοί). Επιπλέον του αριθμού της ανωτέρω παρ. 1 και σε ποσοστό 1% ανά περίπτωση, εισάγονται 7 Ελληνες σπουδαστές/στριες (4 πλοίαρχοι και 3 μηχανικοί) απόφοιτοι Εσπερινών Λυκείων και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄& B'.

Πηγή:G.S.N.


Δεν υπάρχουν σχόλια: