8 Μαΐου 2014

Γνωριμία με τον Ελληνικό Νηογνώμωνα.

O Ελληνικός Νηογνώμων είναι μία διεθνής ΜΚΟ, αφιερωμένη στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα και στη βιομηχανία. 

Αποστολή 

Ο Ελληνικός Νηογνώμων, υπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες του κοινού, καθώς και των πελατών του, με την προώθηση της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας και με την πρόληψη της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος. 

Περιγραφή 

- Επιθεωρήσεις και ταξινόμηση όλων των τύπων των πλοίων και των υπεράκτιων εγκαταστάσεων
- Επίβλεψη και έγκριση σχεδίων νέων κατασκευών, μετασκευών ή και τροποποιήσεων πλοίων, υπεράκτιων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων. βιομηχανικών εξαρτημάτων και υλικών.
- Επιθεωρήσεις και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών για λογαριασμό 29 κυβερνήσεων. 
- Πιστοποίηση κότερων και μικρών σκαφών.
- Πιστοποίηση διαχείρισης της ασφάλειας των εταιριών διαχείρισης πλοίων σε συμμόρφωση με τον κώδικα ISM.
- Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000.
- Πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 14001.
- Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων, ανελκυστήρων, μεταλλικών ικριωμάτων, μηχανών, λεβήτων ζεστού νερού, απλών δοχείων πίεσης, δεξαμενών υγρών καυσίμων, εξοπλισμών υπό πίεση, εξοπλισμού πλοίων, πλωτών αποβάθρων, ελασμάτων χάλυβα και άλλων προϊόντων έλασης, σωλήνων και συρματοσχοίνων.

Η σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/hrscorfu/info

Δεν υπάρχουν σχόλια: