14 Δεκεμβρίου 2012

Ειδική ρύθμιση μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 καταργεί τον χρονικό περιορισμό του εκπαιδευτικού ταξιδιού των σπουδαστών στις ΑΕΝ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου το οποίο λέει τα κάτωθι: 

1. α) Στο Β΄ διδακτικό εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι φοίτησαν στο Α΄ διδακτικό εξάμηνο τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 ανεξαρτήτως της διάρκειας του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού. Ενδεχόμενες διαγραφές των παραπάνω σπουδαστών λόγω μη εκτέλεσης του πρώτου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδίου ανακαλούνται αυτοδικαίως.  

β) Στο Δ΄ διδακτικό εξάμηνο εγγράφονται όλοι οι σπουδαστές οι οποίοι φοίτησαν στο Β΄ και Γ΄ διδακτικό εξάμηνο τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011 και 2011-2012 ανεξαρτήτως της διάρκειας του δεύτερου θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού. 

2. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. 

Δείτε την απόφαση όπως την ανήρτησε το υπουργείο: 


Δεν υπάρχουν σχόλια: