10 Οκτωβρίου 2011

Σοφία Γιαλούτση: Η Κυπριακή σημαία, είναι ελκυστικό νηολόγιο.


Η Κύπρος είναι ένα από τα ελκυστικότερα κέντρα ναυτιλίας και εταιρειών ναυτιλίας στον κόσμο λόγω της ευνοϊκά ρυθμισμένης και ενήμερης ναυτιλιακής νομοθεσίας και του φορολογικού καθεστώτος το οποίο υφίσταται στην Κύπρο και το γεγονός αυτό καθιστά τον κυπριακό στόλο ως τον τρίτο μεγαλύτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα ποσοστό 17% του συνολικού στόλου των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. Όπως αναφέρει η ερευνήτρια κυρία Σοφία Γιαλούτση, με την ευκαιρία της διεξαγωγής του διεθνούς συνεδρίου Maritime Cyprus η νομοθεσία, βασίζεται στις διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις αλλά και στις υγιείς, υποστηρικτικές τραπεζικές εργασίες, τη χρηματοδότηση και τις ασφαλιστικές βιομηχανίες. Επίσης, η Κύπρος έχει συνάψει φορολογικές και διμερείς συμφωνίες με έναν μεγάλο αριθμό χωρών, για την αποφυγή διπλής φορολογίας και διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Κυπριακό Νηολόγιο και γενικότερα η κυπριακή ναυτιλία είναι το Τουρκικό Εμπάργκο, υποστηρίζει η κυρία Σ. Γιαλούτση και εξηγεί: Η Τουρκία επέβαλε από το 1987 απαγόρευση κατάπλου των υπό κυπριακή σημαία πλοίων στα λιμάνια της. Στις 25 Μαΐου 1997, η Τουρκία επέβαλε τη δεύτερη σειρά περιοριστικών μέτρων ενάντια στην κυπριακή ναυτιλία. Όπως και στην περίπτωση του Εμπάργκο του 1987, τα νέα μέτρα εφαρμόζονται επιλεκτικά και μεροληπτικά και επηρεάζουν τη ναυτιλία σε επίπεδο διεθνούς, εμπορίου. Τα μέτρα αυτά παραβιάζουν όλες τις αρχές που διέπουν το εμπόριο, όπως διατυπώνονται στους Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας EEC 4055/86[1] και EEC 4058/86[2], όπως η ελευθερία πλεύσης, η ελευθερία διαμετακόμισης, η ελευθερία πρόσβασης λιμένων καθώς και η ίση μεταχείριση.

Σε αντίθεση με τα περιοριστικά μέτρα του 1987, οι νέοι περιορισμοί δεν επηρεάζουν μόνο τα πλοία υπό κυπριακή σημαία αλλά θέτουν περιορισμούς και στη χρησιμοποίηση των κυπριακών λιμένων στη διαμετακόμιση των ακτοπλοϊκών γραμμών της Μεσογείου και έχουν αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη των κυπριακών λιμένων καθώς επίσης και για τις εμπορικές συναλλαγές. Με το Τουρκικό εμπάργκο σε ισχύ, τα συμφέροντα ενός πλοιοκτήτη και διαχειριστή πλοίου μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεαστούν σοβαρά σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με την Κύπρο, όσο μικρή κι αν είναι αυτή. Παρά τις αντιξοότητες όμως, τονίζει η κυρία Σοφία Γιαλούτση, η Κύπρος κατάφερε να σημειώσει μία αξιοσημείωτα επιτυχημένη πορεία στον τομέα των ναυτιλιακών οικονομικών δραστηριοτήτων. Η επιτυχία αυτή δεν εντοπίζεται μόνο στους μεγάλους αριθμούς σκαφών και στους μεγάλους όγκους του tonnage που προσέλκυσε το νηολόγιο. Σημαντικότατος παράγοντας αυτής της επιτυχημένης εξέλιξης είναι το γεγονός ότι η Κύπρος ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε πολλές προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας όπως η τεχνολογική πρόοδος, η ζήτηση της αγοράς και ο ποιοτικός προσανατολισμός.

Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτούργησε καταλυτικά, στην αναβάθμιση του Κυπριακού Νηολογίου, καθώς επίσης και στην είσοδο της Κυπριακής σημαίας στην Λευκή Λίστα του PARIS MOU, με αποτέλεσμα την εξέλιξη της Κύπρου σε πλήρες ναυτιλιακό κέντρο. Η συνεισφορά της ναυτιλίας στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, ανέρχεται στο σημαντικό ποσοστό του 4%, που θεωρείται ένα από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. Τα κρατικά έσοδα από τέλη εγγραφής, φόρους, κλπ., που καταβάλλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες υπερβαίνουν τα 8 εκ. ευρώ ετησίως και οι άμεσα απασχολούμενοι στις χερσαίες εγκαταστάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών ανέρχονται σε 4.000, ενώ πολλές άλλες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί σε παράλληλες, με την ναυτιλία, δραστηριότητες. Η Κύπρος έχει καταστεί πλέον, σε παγκόσμια κλίμακα, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων και περισσότερες από 130 ναυτιλιακές εταιρείες διατηρούν μονάδες πλήρους δραστηριότητας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών αυτών έχει εγκατασταθεί στην πόλη της Λεμεσού και αρκετές από τις μεγαλύτερες, παγκοσμίως, ναυτιλιακές εταιρείες έχουν μεταφέρει τα Κεντρικά Γραφεία τους στην πόλη αυτή. Εκτιμάται ότι οι εγκατεστημένες στην Κύπρο ναυτιλιακές εταιρείες διαχειρίζονται σήμερα το 4% του παγκόσμιου στόλου, πράγμα που έχει πολλά οφέλη για την Κυπριακή οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των ναυτιλιακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δηλαδή εταιρείες πλοιοκτησίας και διαχείρισης πλοίων, το 87% προέρχεται από τις χώρες της Ε.Ε.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι περιορισμοί στη δυνατότητα να καταχωρηθεί ένα σκάφος κάτω από τη σημαία της Κύπρου. Συγκεκριμένα οι περιορισμοί αυτοί, αναφέρει η ερευνήτρια, είναι σε σχέση με την ηλικία του σκάφους, καθώς πλοία οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε χωρητικότητας ηλικίας άνω των 15 χρόνων, μπορούν να εγγραφούν στο Κυπριακό Νηολόγιο ή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης μόνο κατόπιν ειδικής επιθεώρησης με ικανοποιητικά αποτελέσματα και εφόσον ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί εμπορικής ναυτιλίας νομοθεσίας και τις εγκυκλίους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.

Όλα τα σκάφη πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Εμπορικής Ναυτιλίας και τις Εγκυκλίους που εκδίδονται από το τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Οποιεσδήποτε επιπρόσθετες έρευνες χρειάζονται να πραγματοποιηθούν από τους επιθεωρητές του τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, γίνονται με προσωπικά έξοδα του ιδιοκτήτη. Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει διάφορες γνωστές και αναγνωρισμένες εταιρείες ταξινόμησης όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι και εκδίδονται πιστοποιητικά.

Σε ό,τι αφορά την επάνδρωση των πλοίων το Κυπριακό Εμπορικό Ναυτικό Δίκαιο ορίζει ότι τα μέλη του πληρώματος μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας. Η μοναδική προϋπόθεση που τίθεται ως προς την επάνδρωση είναι τα μέλη του πληρώματος να είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας που να τα αναγνωρίζει και να τα αποδέχεται το Κυπριακό κράτος.

Η νομοθεσία εμπορικής ναυτιλίας της Κύπρου επιτρέπει την προσωρινή εγγραφή ενός σκάφους (εάν κατά την διάρκεια της εγγραφής το σκάφος είναι βρίσκεται σε ένα λιμάνι εκτός της Δημοκρατίας και υπό τον όρο ότι δεν ήταν προηγουμένως στο Κυπριακό Νηολόγιο). Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιλέγουν να καταχωρήσουν το σκάφος τους σε πρώτο στάδιο, προσωρινά. Αυτό θα τους δώσει χρόνο (μέχρι 9 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης παράτασης) κατά τη διάρκεια της οποίας θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις διοικητικές διατυπώσεις για μόνιμη εγγραφή. Η αίτηση για την εγγραφή ενός σκάφους κάτω από τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να υποβληθεί από δικηγόρο στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων μέσω του Κυπριακού Νηολογίου.

Το Κυπριακό Νηολόγιο δέχεται επίσης την υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή των σκαφών εκ μέρους των εταιρειών που είναι ακόμα υπό εγγραφή, έτσι ώστε η ενσωμάτωση της εταιρείας και εγγραφή του σκάφους να προχωράνε ταυτόχρονα. Εντούτοις η εταιρεία πρέπει να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες της σύστασης της πριν την εγγραφή του σκάφους. Το σκάφος μπορεί να καταχωρηθεί προσωρινά κάτω από τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε στην Λεμεσό από το Κυπριακό Νηολόγιο είτε σε πρεσβεία η οποία θα ενεργήσει με βάση τις οδηγίες που εκδίδονται από το Κυπριακό Νηολόγιο. Κατά την διάρκεια της προσωρινής εγγραφής το σκάφος πρέπει να είναι σε λιμάνι έτσι ώστε να μπορεί να ερευνηθεί και να πιστοποιηθεί εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης. Η μόνιμη εγγραφή ενός προσωρινά καταχωρημένου σκάφους πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες (ή 9 μήνες εάν εξασφαλίσει τρίμηνη παράταση) από την ημερομηνία κατά την οποία γράφηκε προσωρινά.

Η κυπριακή νομοθεσία επιτρέπει την παράλληλη νηολόγηση πλοίου (νηολόγηση γυμνού πλοίου). Η νομοθεσία προνοεί για τα δύο είδη νηολόγησης γυμνού πλοίου τα οποία είναι αποδεκτά διεθνώς: Παράλληλη Νηολόγηση προς τα Μέσα (Parallel-in) και Παράλληλη Νηολόγηση προς τα Έξω (Parallel-out). Αυτές οι δύο επιλογές προσφέρουν πολύ ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για εκμίσθωση, ενοικιαγορά και χρηματοδότηση.

Η πρακτική που ακολουθείται από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας καταδεικνύει ότι η παράλληλη νηολόγηση (νηολόγηση γυμνού πλοίου) κάτω από το καθεστώς της Κύπρου μπορεί να γίνει με περισσότερα από 20 κράτη, των οποίων η νομοθεσία είναι συμβατή με την Κυπριακή νομοθεσία.

Πηγή: G.S.N

Δεν υπάρχουν σχόλια: