14 Δεκεμβρίου 2010

Έλλειψη Ελληνων αξιωματικών στα ελληνόκτητα πλοία.

Περιζήτητοι είναι οι Ελληνες αξιωματικοί από τις ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες, ωστόσο διαπιστώνεται ότι συρρικνώνεται ο αριθμός των προσφερομένων. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε έρευνα της PricewaterhouseCoopers που διεξήχθη σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ειδικότερα, σε ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας τονίζεται ότι «οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εμπιστεύονται περισσότερο τους Ελληνες αξιωματικούς, αλλά ο αριθμός των διαθέσιμων αξιωματικών στη χώρα μας περιορίζεται». Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δίνονται πολλές παροχές στους αξιωματικούς για να παραμείνουν στην εταιρεία. Η διάθεση σημαντικών παροχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη αξιωματικών στον κλάδο της ναυτιλίας. Οσοι συμμετείχαν στην έρευνα επεσήμαναν ότι τα τελευταία χρόνια «ο αριθμός των διαθέσιμων αξιωματικών και ναυτικών στην ελληνική αγορά εργασίας έχει περιοριστεί σημαντικά» και το απέδωσαν «στο ότι το επάγγελμα δεν φαίνεται ελκυστικό στις νεότερες γενιές». Το γεγονός αυτό, μακροπρόθεσμα, θα επηρεάσει αρνητικά τις ελληνικές εταιρείες, που θεωρούν ότι «αυτή η κατάσταση αποτελεί έναν σημαντικό κίνδυνο για τις ελληνικές εταιρείες, με δεδομένο ότι τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τους Ελληνες αξιωματικούς». Σημαντικό, όμως, είναι και εύρημα της έρευνας ότι δεν τους απασχολεί καθόλου η απασχόληση Ελλήνων στα κατώτερα πληρώματα, δεδομένου ότι «η έλλειψη ναυτικών δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για τις υπόλοιπες θέσεις στα πλοία» και εξηγούν:

«Οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες διαθέτουν γραφεία προσωπικού σε χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης με στόχο να προσλαμβάνουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό».
Επίσης, από την έρευνα προέκυψε ότι τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού δίνουν πολύτιμα στοιχεία στη διοίκηση μίας επιχείρησης. Στόχος τους είναι η εναρμόνιση των προσπαθειών όλων των εργαζομένων με τη στρατηγική της επιχείρησης και με βάση τα αποτελέσματά τους αποφασίζονται οι αμοιβές, η εκπαίδευση, οι μετακινήσεις και οι προαγωγές. Τα συστήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στη ναυτιλία, έναν κλάδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδικές συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων. Ολες οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης για τους ναυτικούς, το οποίο όμως είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στην ξηρά.
Σχεδόν όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα (δέκα στις δώδεκα) χρησιμοποιούν τα συστήματα αξιολόγησης για να σχεδιάσουν την επάνδρωση των πληρωμάτων τους, με στόχο να επιτύχουν την καλύτερη σύνθεση του πληρώματος έτσι ώστε να υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασίας, χωρίς προστριβές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης, βάσει των συστημάτων αξιολόγησης, εξετάζουν αν θα επαναπροσλάβουν ή όχι έναν ναυτικό.
Εξάλλου, οι εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό συνδέουν τα συστήματα αξιολόγησης με τις αμοιβές των εργαζομένων. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των πληρωμάτων για τον καθορισμό ή μη των μισθολογικών αυξήσεων ή των bonus. Λίγες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, κυρίως με έδρα στο εξωτερικό, συνδέουν άμεσα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τις αποφάσεις που αφορούν αμοιβές. Επίσης, περισσότερες από τις μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι συνδέουν το σύστημα αξιολόγησης με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων των πληρωμάτων, καθώς και με τη διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Η σύνδεση της αξιολόγησης με τη σταδιοδρομία κυρίως για τις θέσεις των αξιωματικών.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής: Ψυχραιμία, γνώση των διαδικασιών και διαχείριση κρίσεων.
- Η πρώτη κατηγορία κριτηρίων αξιολόγησης αφορά δεξιότητες και χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν όλα τα μέλη του πληρώματος, όπως η ομαδικότητα, η εργατικότητα, η ωριμότητα αλλά και η ψυχραιμία.
- Η δεύτερη κατηγορία αφορά τεχνικές ικανότητες ή γνώσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο και τη φύση της εργασίας. Ενδεικτικά αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την αγγλική γλώσσα, τη γνώση των διαδικασιών σχετικά με το περιβάλλον και τη συμμόρφωση σε αυτές, καθώς και την ικανότητα δημιουργίας αναφορών (μόνο για τους αξιωματικούς).
- Στις ηγετικές και διοικητικές ικανότητες που αφορούν μόνο στους αξιωματικούς περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η οργάνωση των εργασιών, οι σχέσεις με το πλήρωμα, η διαμόρφωση κατάλληλου εργασιακού κλίματος, καθώς και η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και πιεστικών καταστάσεων.
Τέλος, οι ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν και δεξιότητες που έχουν οι αξιωματικοί για να επικοινωνούν με τους ναυτικούς, που προέρχονται από διαφορετικές χώρες, δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας με διαφορετικές κουλτούρες.

Πηγή: Greek Shipping News

Δεν υπάρχουν σχόλια: